A Pestszenterzsébeti Általános Ipartestület elöljárósága

szerző: Skaper Brigitta, muzeológus
Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: email
Megosztás itt: print

A fotón a Pestszenterzsébeti Általános Ipartestület elöljárósága látható az 1930-as évek közepén. Az Erzsébet – Kossuthfalvi Ipartestület 1898-ban alakult meg Horváth Lajos kőműves elnökletével és Somody József asztalos alelnökletével. 1905-ben a Kossuth Lajos utca 49. szám alatt építették fel székházukat, amelyre 1928-ban emeletet húztak fel. 1937-ben lényegében teljesen átalakították és december 5-én, nagyszabású ünnepséggel avatták fel a megújult Ipartestületi székházat. Az Ipartestületet az államosítás szüntette meg, így 1948-tól az iparosok a KIOSZ-ba (Kisiparosok Országos Szövetsége) tömörültek.

A tabló címe a szeretetház alapítására is hivatkozik, néhány szóval emlékezzünk meg tehát erről az eseményről is. A Nemzeti Ujsag 1934. március 4-i száma szerint az Ipartestület rendes éves közgyűlésén egyhangúlag vették tudomásul a jelenlévők, hogy az elöljáróság iparos szeretetház céljára megvásárolt egy ingatlant. A Nagy Győry István utca 49. szám alatti épület átalakításának költségvetését is ekkor szavazták meg.

A fényképen szereplő személyek csaknem mindegyikéről rendelkezünk legalább minimális információval, következzenek tehát alfabetikus sorrendben (a nevek mellett szereplő e.t. rövidítés feloldása elöljárósági tag):

Aczberger Lajos: lakatosmester, a lakatosipari mestervizsgáló bizottság alelnöke

Bájer József: asztalos, kitanulta a harmóniumkészítő ipart is. Az Iparos Dalkör tagja.

Bárányos Jenő: hentes és mészáros

Barbay Béla: ács, szakcsoportelnök, a Hitelszövetkezet és Bútorcsarnok igazgatósági tagja.

Belohorszky Ernő: bádogosmester, vízvezeték-szerelő, légszesz és csatornázási berendező, ipartestületi szakosztályi elnök.

Berger Mór: bádogos és vízvezeték szerelő

Egyed László: cipészmester

Gombos István: mészáros és hentes. A szakcsoport elnöke, a pestmegyei húsiparosok szövetkezetének igazgatósági tagja.

Graef Károly dr.: I. osztályú városi aljegyző

Halász Izsó: sütőmester, a szakcsoport elnöke

Held József: ács

Heller Adolf: cipészmester, 1904-ben műhelyt, 1930-ban pedig üzletet létesített

Horváth Oszkár: szobafestő és mázoló

Jovanovits János: szabómester, a férfiszabó ipari mestervizsgáló bizottság alelnöke

Kalteneker Márton: vendéglős és kocsmáros, 1912-ben nyitott vendéglőt a Dessewffy, majd 1917-ben a Lázár utcában. A szakosztály vezetőségi tagja.

Kapitány Antal: lakatos, segédként, majd vezetőként szinte az összes európai fegyvergyárban dolgozott. Több szabadalom is a fűződik a nevéhez.

Kapun Ede: a sütőszakosztály tagja

Köntös Rezső: cipészmester, bőrkereskedő. A cipész – és csizmadiaipari mestervizsgáló bizottság elnöke.

Kresz János: szobafestő és mázoló, a szakosztály elnöke, az Iparos Dalkör alapítója és alelnöke

Kúcs Ambrus: női szabó

Lehőtz Lajos: vendéglős, a szakcsoport elnöke, a vendéglősipari mestervizsgáló bizottság alelnöke

Lőrinc Mihály: szabó

Ludány András: okleveles patkoló és kovácsmester, elvégezte az állatorvosi főiskola patkolómesteri és gyógykovácsi tanfolyamát. A kovács szakosztály elnöke.

Major György: kőműves és építési vállalkozó, a szakosztály elnöke

Müller Mátyás: nyomdatulajdonos

Nagy István: borbély és fodrászmester, a borbély és úrifodrász ipari mestervizsgáló bizottság alelnöke.

Novák Sándor: cipész

Papszász Sándor: borbély

Pigniczky Lajos: asztalos, az asztalosipari mestervizsgáló bizottság alelnöke

Princ / Printz Lajos: asztalosmester, az asztalosipari mestervizsgáló bizottság elnöke

Rapp Gáspár: szobafestő és mázolómester, a szobafestő – és mázolóipari mestervizsgáló bizottság alelnöke

Sáfrány Ernő: órás, segédként Svájcban is dolgozott. Az Ipari Hitelszövetkezet igazgatósági tagja.

Schór Jenő: szabómester

Tessik Ferenc: kőművesmester, a szobafestő – és mázolóipari mestervizsgáló bizottság elnöke

Török István: cipész, a Lábbeli Készítők Országos Egyesületének választmányi tagja, a helybeli cipész szakcsoport titkára

Vatai/ Vatay József: kőműves